Aangepaste STAP-regeling weer van startDe STAP-regeling, het opleidingsbudget van de overheid dat tijdelijk stillag vanwege oneigenlijk gebruik, gaat onder nieuwe strengere voorwaarden eind februari weer van start.

Met deze wijzigingen wordt beoogd de regeling strenger en strakker te maken en misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen door meer duidelijkheid te scheppen en evenwicht te bieden in de regeling. De wijzigingen worden doorgevoerd voordat het eerstvolgende tijdvak van 2023 voor aanvragen van subsidie wordt opengesteld.

De inhoudelijke aanpassingen betreffen de verleningsgrens, het uitsluiten van scholingen, de openbaarmaking van toekenningen en definitiewijzigingen.

Vanaf 28 februari 2023 gaan de volgende maatregelen in:
- Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
- De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
- Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
- Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
- Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
- De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

Maatregel die per 1 mei 2023 ingaat:
- De scholingsdefinitie wordt aangescherpt. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst, voor STAP-budget in aanmerking. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze definitie.

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker