Goed voorbereid aangifte Inkomstenbelasting 2019 in: deel 8 ROWUit voorgaande jaren blijkt dat resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) vaak niet correct of helemaal niet in de aangifte wordt vermeld. In dit artikel vindt u enkele aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij het aangeven van ROW.

Onder belastingplichtigen lijkt onduidelijkheid te bestaan hoe zij ROW moeten opgeven in de aangifte en welke kosten zij mogen aftrekken. Sommigen vullen deze inkomsten zelfs helemaal niet in. Daarom hebben we voor u de belangrijkste zaken op een rijtje gezet.

Aangeven ROW
U geeft alle bedragen die u voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen aan als inkomsten uit overig werk. Dit gaat dus om inkomsten én onkostenvergoedingen. De kosten van de inkomsten uit overig werk die direct te maken hebben met deze inkomsten, de zakelijke kosten, mag u aftrekken.

Zakelijke kosten
Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van de onderneming en kosten die rechtstreeks op de onderneming betrekking hebben. Er zijn ook kosten die u niet mag aftrekken, of alleen als ze boven een bepaald drempelbedrag uitkomen. In de Wet IB 2001 zijn beperkingen gesteld aan de aftrekbaarheid van bepaalde zakelijke kosten, zoals algemene kosten, kosten in verband met een werkruimte in de woning, persoonlijke kosten en autokosten. 

Niet in VIA
Opdrachtgevers geven betalingen voor werkzaamheden of diensten door aan de Belastingdienst. Dit is het geval als de opdrachtnemer niet in dienstbetrekking is bij de opdrachtgever of de werkzaamheden of diensten niet als ondernemer verricht. Deze gegevens staan niet in de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Beschikbare handreikingen
In de handreiking Aangifte IB: winst of resultaat overige werkzaamheden? krijgt u handvatten aangereikt die u helpen te bepalen of sprake is van winst uit onderneming (WUO) of van ROW. Wat zijn de definities volgens de wet en de rechtspraak en hoe komt de Belastingdienst in de praktijk tot een oordeel? 

Let op!
De handreiking is slechts een hulpmiddel. Het eindoordeel van de Belastingdienst kan afwijken in situaties waarin het pleitbaar is dat sprake is van WUO en niet van ROW en vice versa.

De handreiking Aftrekbaarheid zakelijke kosten voor resultaatgenieters gaat dieper in op de wet- en regelgeving rondom het onderwerp zakelijke kosten.

Meer informatie
Op belastingdienst.nl vindt u meer informatie op de pagina  "Werk en inkomen'.

Bron: Belastingdienst/ Forum Fiscaal dienstverleners, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker