Overschot bovenwettelijke verlofuren inzetten als bijdrage aan leasefiets

Een werknemer wil zijn overschot aan bovenwettelijke verlofuren inzetten als bijdrage aan de leasefiets. Kun je dit bedrag in één keer uitbetalen en tegelijkertijd inhouden?

Een medewerker heeft een overschot aan verlofuren ter waarde van de cataloguswaarde van de leasefiets. Is het dan fiscaal gezien mogelijk dit bedrag in één keer uit te betalen en tegelijkertijd in te houden, zodat de medewerker hier het voordeel van heeft? Houd je dan gedurende 3 jaar wel rekening met de bijtelling voor de fiets?

Bijtelling van 7%
Als een werkgever een fiets ter beschikking stelt voor woon-werkverkeer, moet hij voor het privégebruik een bedrag bij het loon tellen. Dit is op jaarbasis 7% van de consumentenadviesprijs. Dit geldt als de werkgever eigenaar is van de fiets, maar ook als de hij de fiets leaset.

Eigen bijdrage inhouden
De bijtelling is loon in natura en het is mogelijk om een eigen bijdrage in te houden op het nettoloon van de werknemer. Het saldo van de waarde van het privégebruik en de eigen bijdrage voor privégebruik mag per kalenderjaar niet negatief zijn.

Periodieke bijtelling verlaagd
Je kunt een overschot aan verlofuren ineens uitbetalen en uit het nettobedrag een eigen bijdrage inhouden. Maar het verlaagt alleen het bedrag van de periodieke bijtelling. Je kunt niet de bijtelling van een ander loontijdvak verlagen.

Aanwijzen als eindheffingsloon
Wel is het mogelijk om de bijtelling periodiek aan te wijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte. Onder voorwaarden kan je een cafetariaregeling gebruiken om verlofuren uit te ruilen.

Bron: salarisvanmorgen, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker