Middeling inkomstenbelasting verdwijnt per 2023

Omdat er relatief weinig gebruik van wordt gemaakt, wordt de middelingsregeling per 1 januari 2023 geschrapt. Het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022-2024. Middeling is interessant bij sterk wisselende inkomsten over drie aaneengesloten jaren.

Belasting terugvragen via middeling is een optie bij grote verschillen in jaarinkomens. Bij wisselende inkomsten zijn verschillende belastingpercentages van toepassing. Zo is in jaren met een hoog inkomen een hoger percentage belasting verschuldigd dan in jaren met een laag inkomen. Als een belastingbetaler te maken heeft met sterk wisselende jaarinkomens, kan het inkomen van drie aaneengesloten jaren worden gemiddeld en hoeft er minder belasting te worden betaald.

Verschil tussen betaalde en berekende belasting
Middeling kan worden aangevraagd als het verschil tussen de betaalde belasting en de berekende belasting bij middeling groter is dan de drempel van € 545. Het verzoek tot middeling moet binnen drie jaar na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag binnen zijn bij de Belastingdienst. Een middelingsverzoek kan pas worden ingediend als alle aanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn. In 2018 is de middelingsregeling geĆ«valueerd, kijkend naar de periode 2009 tot en met 2013. Uit de evaluatie kon de conclusie worden getrokken dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling beperkt zijn. Dit komt onder andere door de lage benutting. In het Regeerakkoord 2021 was al aangekondigd dat de middelingsregeling in de inkomstenbelasting per 2023 zou worden geschrapt. In het Wetsvoorstel Belastingplan 2023 wordt nog wel voorgesteld om overgangsrecht op te nemen voor jaren na 2022, mits ook 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. Middelen over een middelingstijdvak met alleen kalenderjaren vanaf 2023 is dus niet meer mogelijk. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld omvat dus de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Bron: rendement online, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker