Einde van de jubelton

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Vanaf 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling al verlaagd naar € 28.947. Mensen die nog optimaal van de jubelton gebruik willen maken, moeten deze nog voor 1 januari 2023 (in ieder geval gedeeltelijk) schenken. 

Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenoemde jubelton) vanaf 1 januari 2023 verlagen van € 106.671 tot € 28.947. De vrijstelling in de Successiewet zal dan per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Deze maatregel moet de woningmarkt verbeteren en vermogensongelijkheid verminderen.

Geen spreidingsmogelijkheid meer over drie jaar
Voor de jubelton gold dat het maximumbedrag van de vrijstelling verspreid over drie jaar kon worden geschonken maar dat wordt anders. Als in 2022 voor het eerst is geschonken, kan het restant van de vrijstelling alleen nog in 2023 worden geschonken en niet meer in 2024. Wordt de jubelton in 2023 geschonken, dan is er dus geen spreidingsmogelijkheid meer. Iemand die in 2022 (en 2023) een schenking ontvangt, heeft nog wel tot uiterlijk 2024 de tijd om deze te besteden aan de eigen woning.

Lager bedrag schenken mag ook
Schenkers hoeven natuurlijk niet de gehele jubelton van € 106.671 te schenken. Een lager bedrag (bijvoorbeeld € 50.000) is ook mogelijk. Als het om een ouder-kind schenking gaat, mag een deel van de schenking, maar maximaal € 27.231, gebruikt worden voor iets anders dan de eigen woning. Dit deel is vrij te besteden aan bijvoorbeeld de inrichting van een huis, de aankoop van een auto, de studie of iets anders. 

Bron: rendement.nl, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker