Zonder aanpassing testament blijft broer enig erfgenaam

Stel dat iemand in zijn testament zijn broer heeft aangewezen als enig erfgenaam. Zo lang de erflater dat testament niet aanpast, blijft zijn broer enig erfgenaam. Zelfs als de erflater later trouwt en kinderen krijgt.

Een getrouwde man had in 2006 zijn testament opgesteld. In dat testament was zijn toenmalige echtgenote benoemd als zijn enig erfgename. Daarbij gold wel de voorwaarde dat zij op het moment van zijn overlijden nog met hem was getrouwd. Anders zou de jongste broer van de man de enig erfgenaam zijn. Deze broer werkte ook als kok in het restaurant van de man. In 2009 scheidde de man om later dat jaar te hertrouwen met een andere vrouw. Uit dit huwelijk kwamen twee kinderen voort. Aanvankelijk waren de man en zijn tweede echtgenote in gemeenschap van goederen gehuwd. Maar eind juli 2012 stelden zij huwelijkse voorwaarden op. Daarbij sloten zij iedere huwelijksgemeenschap uit. De man kreeg het ondernemingsvermogen van het restaurant en het bedrijfspand en bijbehorende hypotheekschuld toegewezen. De vrouw kreeg het appartement en bijbehorende hypotheekschuld toebedeeld. Na deze verdeling had de man een overbedelingsschuld aan zijn echtgenote.

Testament en concept van nieuw testament
In 2017 kwam de man te overlijden. Tijdens zijn tweede huwelijk had de erflater een concept van een nieuw testament opgesteld. In dit concept herriep hij zijn eerdere testament en benoemde hij zijn tweede echtgenote en hun eventuele kinderen tot erfgenamen. Dit concept had echter nooit geleid tot de ondertekening van een nieuw testament. Het testament uit 2006 was dus zijn laatste testament. De broer van de man verklaarde de erfenis beneficiair te aanvaarden. Maar de weduwe van de erflater en haar kinderen claimen dat zij de erfgenamen zijn.

Erflater had testament moeten herroepen
Hof Arnhem-Leeuwarden constateert echter dat nergens in de tekst van het testament staat dat de erfstelling van de erflater niet geldt als de erflater hertrouwt en kinderen achterlaat. Nu heeft die situatie zich wel voorgedaan. Maar deze omstandigheid vond plaats na het maken van het testament van 2006. De weduwe en haar kinderen kunnen niet bewijzen dat de erflater wilde dat zijn jongste broer alleen maar erfgenaam was als de erflater ongehuwd en kinderloos zou sterven. Zij stellen dat de erflater naar derden de wens heeft geuit dat zijn gehele nalatenschap naar zijn vrouw en kinderen moest gaan. Maar deze stelling overtuigt het hof niet. Voor het vervullen van zijn wens had de erflater het testament uit 2006 moeten herroepen. Dat heeft hij echter nagelaten. Wellicht wilde de erflater uiteindelijk toch niet wat er in het concept stond. Het hof oordeelt daarom dat de broer de enige erfgenaam is.

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker