Belastingdienst mag camerabeelden benutten voor heffing MRB

 

Rechtbank-Zeeland-West-Brabant maakt in een uitspraak duidelijk dat de fiscus camerabeelden van de politie mag gebruiken voor het (na)heffen van MRB.

Een autohandelaar maakte gebruik van de handelaarsregeling in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Tot zijn handelsvoorraad behoorde onder andere een Land Rover. De handelaar had deze auto niet voorzien van een kenteken en evenmin MRB betaald voor deze auto. Toch had iemand op 24 april 2020 met de Land Rover op de Nederlandse weg gereden. Toen de inspecteur daarachter kwam, legde hij de autohandelaar een naheffingsaanslag MRB op van € 428. Daarnaast legde de fiscus hem een boete op van eveneens € 428.

Gebruik van camerabeelden betwist
De autohandelaar gaat in bezwaar en beroep tegen de naheffingsaanslag en de boete. Hij wijst erop dat de fiscus zijn gedragingen heeft waargenomen met Elektronische Camerabeelden (ECB). De politie heeft deze ECB aangeleverd. De autohandelaar stelt dat de camerabeelden zelf niet rechtmatig zijn omdat zij een persoon fotograferen bij een waarneming op kenteken. Bovendien is volgens hem de inspecteur niet bevoegd om deze beelden te benutten.

Geen schending van privacy
Maar de rechtbank stelt dat voor het opleggen van een naheffingsaanslag alleen de constatering van het kenteken op de openbare weg van belang is. Deze constatering is niet gekoppeld aan een persoonlijke gedraging van de autobestuurder. Bovendien stelt de rechtbank vast dat de controlefoto in het dossier het kenteken van de auto toont, terwijl de bestuurder niet herkenbaar in beeld is gebracht. Daarom is geen sprake van een schending van privacy. Ten slotte regelt de wet sinds 1 januari 2019 expliciet de bevoegdheid van de inspecteur om camerabeelden van de politie te gebruiken voor het (na)heffen van MRB. De andere argumenten van de autohandelaar overtuigen de rechtbank evenmin. Het beroep wordt daarom ongegrond verklaard.

Wet: art. 1, tweede lid, 34 en 77a Wet MRB 1994

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker