Coronaregelingen verwerken in aangifte IB 2020


De Belastingdienst geeft uitleg over het verwerken van de maatregelen in de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020. Sommige tegemoetkomingen zijn vooraf ingevuld maar niet allemaal.

TOZO
De uitbetaalde TOZO-uitkering ziet de Belastingdienst als inkomen. Dit bedrag staat vermeld in de vooraf ingevulde aangifte. Anders kan de ondernemer deze uitkering op basis van de jaaropgaaf die men van de gemeente ontvangt apart opgeven in de aangifte. Die dit onder het kopje ‘Pensioenen en andere uitkeringen’ en kies vervolgens voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)’.

Over de uitgekeerde TOZO-uitkering betaalt de ondernemer inkomstenbelasting. De ingehouden loonheffing ,die op de jaaropgaaf staat,vermelden in de aangifte. Dit komt in mindering op de inkomstenbelasting.

TVL en TOGS
Wie een tegemoetkoming in de vaste lasten ontvangt of een eenmalige uitkering op grond van de TOGS betaalt hierover geen belasting, maar moet dit wel opgeven als onbelaste winstbestanddelen bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’.

Meer informatie: belastingdienst.nl/corona en in de online aangifte zelf.

Versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis kon niet iedereen in 2020 aan het urencriterium voldoen. Om te voorkomen dat men dan geen gebruik kan maken van bepaalde aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, gold van 1 maart tot 1 oktober 2020 een versoepeling van het urencriterium.

Gedurende die periode mag ervan uit worden gegaan dat ten minste 24 uur per week aan de onderneming is besteed. Ook als dat in werkelijkheid niet zo was. Daardoor is eenvoudiger voldoen aan het urencriterium te voldoen.

Betaalpauze hypotheek

Het gebruikmaken van de betaalpauze hypotheek kan gevolgen hebben voor de belastingaangifte.

Meer informatie: belastingdienst.nl/ondernemers en de aangiftechecklist.

Bron: Forum Fiscale Dienstverleners, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker