Cadeau aan werknemers vanwege thuiswerken: vrije ruimte of niet?

Een cadeau aan werknemers onder de € 25 vanwege het thuiswerken. Opnemen in de vrije ruimte of valt dit onder de kleine geschenkenregeling?


Omdat iedereen als gevolg van corona thuiswerkt stuurde een werkgever medewerkers het afgelopen jaar twee keer een attentie: een bos bloemen en een koffie-theepakketje. Beide keren bleef het bedrag per persoon onder de € 25.

In eerste instantie nam een financieel medewerker deze kosten in de vrije ruimte op, omdat zij het zag als een cadeau binnen de relatie werkgever-werknemer. Maar later werd zij erop gewezen dat dergelijke attenties (en bijvoorbeeld paas- en sinterklaasattenties) wel onder de voordelen buiten de dienstbetrekking kunnen vallen. Wat is het nu: vrije ruimte of voordelen buiten de dienstbetrekking?

Geen loon
Geschenken van de werkgever behoren in principe tot het loon van de werknemer. Als een werkgever een werknemer een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geeft die buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. Dan is er namelijk geen verband met de dienstbetrekking.

Voorbeeld
De werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. Of de werknemer is overleden en de werkgever stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. De werkgever doet dit uit wellevendheid, sympathie of piƫteit op grond van een persoonlijke relatie en niet zozeer op basis van de relatie werkgever-werknemer. Daarom is geen sprake van loon.

Als de werkgever aan de volgende drie voorwaarden voldoet, kan hij er van uitgaan dat een klein geschenk geen loon is:
- De werkgever geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin hij ook anderen zo’n attentie zouden geven.
- De werkgever geeft geen geld of een waardebon.
- De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. Je hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart zijn gefactureerd.

Kleine geschenkenregeling niet van toepassing
De werkgever geeft de attenties in bovenstaande situatie omdat de werknemer moet thuiswerken door de coronamaatregelen. Dit is niet een situatie waarin anderen dan de werkgever een attentie plegen te geven. De kleine geschenkenregeling is daarom niet van toepassing.

Eindheffingsloon
De werkgever kan er wel voor kiezen om de waarde van de attenties aan te wijzen als eindheffingsloon en ten laste te brengen van zijn vrije ruimte.

Vrije ruimte in 2021
De vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever is in 2021 3 procent, net zoals in 2020, vanwege de coronamaatregelen.

Werkgevers gebruiken de vrije ruimte nu soms al om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken.

Nu is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast te vergoeden, bijvoorbeeld arbovoorzieningen en ICT-middelen.

Andere thuiswerkkosten vergoeden
Het kabinet bekijkt samen met maatschappelijke organisaties en sociale partners de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook andere thuiswerkkosten te vergoeden.

Bron: accountancyvanmorgen, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker