Een sneltest afnemen bij een werknemer, mag dat?

 

Mag een werkgever een sneltest bij een werknemer afnemen? Meestal niet. En wat als de werknemer hiervoor toestemming geeft?

De uitslag van een coronasneltest is een gezondheidsgegeven als deze te herleiden is tot een specifiek persoon. Ook kan er sprake zijn van genetisch materiaal dat herleidbaar is tot een specifiek persoon, bijvoorbeeld bij gebruik van een wattenstaafje in neus en/of keel.

De werkgever mag niet zomaar gezondheidsgegevens of genetische gegevens verwerken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Aan het afnemen van een sneltest bij werknemers door een werkgever zijn daarom strenge voorwaarden verbonden.

Sneltest mag niet
De werkgever mag volgens de AVG meestal geen sneltest bij de werknemer laten afnemen in een of meer van deze situaties:
Het afnemen van een sneltest verloopt geautomatiseerd, bijvoorbeeld met bepaalde elektronische analyseapparatuur.
Na het afnemen van de sneltest vindt een geautomatiseerd gevolg plaats.
De werkgever neemt de testuitslag op in een bestand, bijvoorbeeld in een (Excel)bestand met de namen van werknemers en de testuitslagen.

Toestemming telt vaak niet
Heeft de werknemer uitdrukkelijk toestemming gegeven aan de werkgever voor een coronasneltest? Ook dan mag het vaak toch niet.

De werknemer moet namelijk in vrijheid toestemming kunnen geven. Dat betekent dat hij niet onder druk mag staan om toestemming te geven. En niet bang mag zijn voor nadelige gevolgen als hij weigert.

In een arbeidsrelatie is geen sprake van gelijkwaardigheid. Dus de werknemer kan zich onder druk gezet voelen om toestemming te geven. Doordat hij dan meestal niet in vrijheid toestemming kan geven, telt deze toestemming vaak niet.

Sneltest bij ander bedrijf
Als de werknemer voor zijn werk een bezoek brengt aan een andere organisatie mag die organisatie niet zomaar een coronasneltest bij deze werknemer afnemen.

De organisatie mag alleen een coronasneltest afnemen als de werknemer daarvoor uitdrukkelijke toestemming geeft. Maar die toestemming moet de werknemer in vrijheid kunnen geven.

Je kunt vaak niet in vrijheid toestemming geven voor een coronasneltest. Meestal is er namelijk geen sprake van gelijkwaardigheid tussen jou als bezoeker en de organisatie, bijvoorbeeld wanneer je als chauffeur een lading wilt lossen. En de organisatie een sneltest bij je wil afnemen voordat je het terrein op mag. Je kunt je dan gedwongen voelen om mee te werken, omdat de werkgever van jou verlangt dat je de lading lost.

Andere eisen
Wil je weten aan welke eisen de werkgever of externe organisatie nog meer moet voldoen om coronasneltesten te mogen afnemen? Kijk dan bij Testen op corona buiten de GGD-teststraten op de website van de Rijksoverheid.

Klacht?
Als de werknemer een klacht heeft over het afnemen van een coronasneltest door de werkgever of externe organisatie, omdat hij denkt dat het volgens de AVG niet mag hoe de werkgever of organisatie dit doet, is het advies contact op te nemen met de ondernemingsraad (OR) en/of de functionaris gegevensbescherming (FG) of privacycontactpersoon van de werkgever of organisatie.

Stopt de werkgever of organisatie er dan niet per direct mee? Dan kun je een klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Let op: wordt de testuitslag alleen afgelezen, zonder dat die in een bestand wordt opgenomen? En zonder een geautomatiseerde verwerking? Dan kan de AP niets doen, omdat dit niet onder de AVG valt.

Meer informatie op Autoriteit Persoonsgegevens.nl

Bron: AccountancyVanmorgen

Recommended for you

In de kijker

In de kijker