Verbouwing kantoorpand tot appartementen

 

Een ondernemer koopt met drie andere participanten een pand. Een deel financiert
hij met een banklening. Ze laten een aannemer het pand verbouwen tot zestien
appartementen. Ook vragen en krijgen ze een subsidie voor verbouwing van 
kantoorruimte naar woningen. De appartementen worden met winst verkocht, maar
de ondernemer geeft de winst niet aan als inkomen in zijn aangifte
inkomstenbelasting. Terecht?

Samenwerkingsverband
Volgens de rechter hebben partijen een transparant samenwerkingsverband gesloten. Het doel van dit
samenwerkingsverband was het behalen van voordeel door het pand te ontwikkelen tot appartementen.
Dit voordeel was ook redelijkerwijs te verwachten. De projectontwikkeling binnen dit samenwerkingsverband vormt een onderneming.

Duurzaamheid
Het was de bedoeling de projectontwikkeling binnen een bepaalde termijn af te ronden. Er waren geen concrete plannen om naast dit ontwikkelingsproject andere projecten aan te gaan. Dit betekent echter niet dat de voor een onderneming vereiste duurzaamheid ontbreekt. De tijd gemoeid met dit project, te weten enkele jaren, en 4 jaar tot de laatste subsidies werden uitbetaald, maakt dat dit ontwikkelingsproject voldoende duurzaamheid bezat om als onderneming aangemerkt te worden.

Nauwelijks eigen werkzaamheden
De werkzaamheden van de participanten gingen niet verder dan het inschatten van de kwade en goede kansen van het project en het zetten van handtekeningen. Toch merkt de rechter het aangaande van koop-en verkoopovereenkomsten, een aanneemovereenkomst en het aanvragen van een omgevingsvergunning en subsidies aan als beheersdaden binnen dit samenwerkingsverband.

Winst uit onderneming
Het zijn in ieder geval werkzaamheden die normaal actief vermogensbeheer te boven gaan. De participanten waren gerechtigd tot een aandeel in de winst die behaald werd met de onderneming van dit samenwerkingsverband. Het behaalde voordeel is belastbaar als winst uit onderneming.

Let op: Projectontwikkeling kan leiden tot fiscaal ondernemerschap, ook al worden de feitelijke werkzaamheden geheel uitbesteed.

Bron: Accountancyporyal, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker