Uitstel voor vermogenstoets TOZO tot 1 april 2021

De vermogenstoets voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3 (TOZO 3) die per 1 oktober in werking zou treden is uitgesteld. Het kabinet wil zelfstandig ondernemers in deze coronatijd blijven ondersteunen. De vermogenstoets past niet in dat plaatje. Daarom is besloten de toets tot 1 april 2021 uit te stellen.

De TOZO zorgt ervoor dat zelfstandig ondernemers, als zij aan de voorwaarden voldoen, een uitkering kunnen krijgen in deze coronatijd. Gehuwden en samenwonenden ontvangen een aanvulling tot € 1.500 netto, alleenstaanden tot € 1.050 netto. Het bedrag dat de zelfstandige ontvangt is een gift, terugbetaling is dus niet nodig. Ook kunnen zij bij liquiditeitsproblemen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%.

Al partnertoets ingebouwd bij TOZO
Bij de verlenging van de coronasteun is er in de TOZO-regeling al een partnertoets ingebouwd. Het inkomen van de partner van de zelfstandige telt dus mee bij het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Maar het was de bedoeling dat bij TOZO 3 met ingangsdatum 1 oktober ook een vermogenstoets zou gaan plaatsvinden bij de aanvraag. Maar dat is nu dus uitgesteld. Zelfstandig ondernemers kunnen dus onder T0Z0 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering aanvragen zonder dat er naar de hoogte van hun vermogen wordt gekeken.

Bron: rendement, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker