Controle NOW 1 start in oktober


Bedrijven die minder dan € 25.000 aan steun hebben ontvangen hoeven geen controle te laten doen door externe partijen. Dat hebben minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants NBA uitgewerkt en vastgelegd in een protocol.

Vanaf begin oktober, UWV streeft naar 7 oktober, kunnen bedrijven de eindafrekening van de loonsubsidie aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld. Maar het kan ook dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en het omzetverlies hierdoor lager is dan begroot. Dan moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald.

Bijna zeventig procent van het totale subsidiebedrag dat in NOW 1 is overgemaakt gaat naar tien procent van de bedrijven; zij kregen een voorschot van € 100.000 of meer.

Steekproefsgewijs
Bij een subsidie van onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Ook kleine bedrijven moeten dus hun administratie goed op orde hebben. Bedrijven die een voorschot ontvangen van € 20.000 of meer maar onder de drempel blijven van € 125.000 blijven, hebben een derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant worden afgegeven. Vanaf € 125.000 subsidie hebben ondernemers een accountantsverklaring nodig. De intensiteit van het accountantsonderzoek hangt ervan af of een onderneming meer of minder dan € 375.000 ontvangt en of deze onderneming een verplichte controle voor hun jaarrekening moet hebben.

Van bedrijven die een controleplichtige jaarrekening hebben en dus een administratie voeren die aan die eisen moet voldoen én die ook een hoge subsidie (€ 375.000 of meer) ontvangen, mag meer verantwoording verwacht worden. Blijkt deze er niet in voldoende mate te zijn, dan wordt de subsidie teruggevorderd. Als het om onvolkomenheden gaat in de administratie mede als gevolg van het coronavirus, zogenoemde inherente beperkingen, wordt de subsidie niet geheel teruggevorderd, maar wordt er een korting van tien procent toegepast door het ministerie via het UWV.

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker