Buitenlandse BTW over 2019 vóór 1 oktober terugvragen!


De BTW die een ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) in 2019 heeft betaald moet hij vóór 1 oktober 2020 terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Als dit niet op tijd gedaan wordt, is de kans groot dat de andere EU-lidstaat het verzoek niet in behandeling neemt.

De in een ander EU-land betaalde BTW mag een ondernemer niet in aftrek brengen in zijn aangifte voor de BTW. Deze BTW kan hij echter terugvragen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
   - Zijn onderneming is in Nederland gevestigd;
   - Hij heeft in het EU-land waar hij BTW terugvraagt, geen BTW-aangifte gedaan;
   - Hij gebruikt de goederen en diensten voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten.

Om de BTW over 2019 terug te krijgen, moet de ondernemer vóór 1 oktober 2020 een verzoek tot teruggaaf indienen bij de Nederlandse Belastingdienst, via de site Teruggaaf van btw uit andere EU-landen. De Belastingdienst stuurt uw verzoek door naar de belastingdienst in het EU-land waar u BTW terugvraagt. Voor deze internetsite heeft u wel inloggegevens nodig.

Drempelbedrag van toepassing
In het document Vereisten en toelichting bij verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen, op de site van de Belastingdienst, is per land aangegeven welke bijlagen er bij het verzoek meegestuurd moeten worden. Het meesturen van facturen en subgoederencodes behoort bij een aantal landen tot de verplichte voorwaarden. Op ieder teruggaafverzoek is een drempelbedrag van toepassing. Het drempelbedrag is afhankelijk van het moment van indienen.

Bron: rendement, belastingdienst, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker