NOW 2.0 aanvragen: denk aan de verplichtingen
Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Daar staan wel een aantal verplichtingen tegenover.

De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden: voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de werkgever een periode van 4 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20 procent heeft. Als de werkgever de eerste aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden. Om het omzetverlies te berekenen, kun je de  rekenhulp omzetverlies gebruiken. De  simulatietool NOW geeft je een indicatie van de hoogte van het voorschot en of je na definitieve berekening een bedrag moet terugbetalen (of juist van UWV ontvangt).

Plichten bij aanvraag NOW 2.0


Het aanvragen van de NOW betekent dat de werkgever een aantal plichten heeft.

Als de werkgever een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden de volgende plichten:
1. Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kan de werkgever gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt.
2. Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming.
3. Houd de werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
4. Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet de werkgever dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
5. Als de werkgever voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag bij UWV indient: UWV verlaagt de tegemoetkoming met 5 procent.
UWV verlaagt de tegemoetkoming niet met 5 procent als de werkgever:
– met de vakbond(en) of andere werknemersvertegenwoordiging een akkoord bereikt over de ontslagaanvraag;
– als de werkgever geen akkoord heeft bereikt: de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging hebben een verzoek ingediend bij de Commissie voor geschilbeslechting van de Stichting van de Arbeid om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Dit verzoek mag de werkgever niet hebben ingetrokken op het moment dat hij de tweede NOW-tegemoetkoming aanvroeg.
6. Stimuleer de werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet de werkgever bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
7. Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.
Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als het voorschot lager dan € 100.000 is of de definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
8. Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming.
9.Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of de werkgever aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
10. Blijf de loonaangifte op tijd doen.
11. Bel UWV als je informatie hebt die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als de werkgever stopt met het bedrijf.
12.Een accountantsverklaring is niet vereist als de werkgever een aanvraag doet voor een voorschot.
Bij de aanvraag van een definitieve berekening is een accountantsverklaring alleen verplicht in de volgende situaties:
– Bij een voorschot van €100.000 of meer.
– Bij een definitieve tegemoetkoming van €125.000 of meer, ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot.
Stuur UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies.
13. Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.
14. Als UWV vermoedt dat de werkgever toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kan UWV besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

Let op: als de werkgever loonkostensubsidie voor een werknemer ontvangt, dan hoeft de werkgever de gemeente waarin de werknemer woont niet te informeren over de aanvraag NOW.

Bron: Accountancyvanmorgen, Shutterstock
Recommended for you

In de kijker

In de kijker