Notaris mag overwaarde woning aan fiscus betalen

Soms is de fiscus bereid om onder voorwaarden een op een woning opgelegd executoriaal beslag op te heffen, zodat de eigenaar de woning vrij van beslag kan verkopen. Een voor de hand liggende voorwaarde is dat de overwaarde toekomt aan de Belastingdienst. De notaris die daaraan meewerkt, handelt in principe niet onrechtmatig.

Een vrouw had samen met haar echtgenoot in mei 2011 een woning gekocht. Deze aankoop was gefinancierd met een hypothecaire geldlening. Naderhand stelde de Belastingdienst de echtgenoot persoonlijk aansprakelijk voor een onbetaalde omzetbelastingschuld. Bovendien liet de Belastingdienst een strafvorderlijk beslag leggen op de woning van het echtpaar. Toen het echtpaar bezig was met de verkoop van de woning, legde de fiscus executoriaal beslag op de woning. De Belastingdienst was echter bereid het beslag op te heffen als de notaris de overwaarde zou overmaken naar de fiscus. En dat gebeurde ook. Maar de vrouw was het daar niet mee eens en stelde de notaris aansprakelijk. De notaris gaat in beroep tegen de aansprakelijkstelling.

Echtpaar met gescheiden vermogens

De vrouw stelt dat de notaris onrechtmatig heeft gehandeld of een wanprestatie heeft gepleegd. Zij is met haar echtgenoot getrouwd naar Fins huwelijksvermogensrecht. Daardoor is sprake van volledig gescheiden vermogens van de echtgenoten. De vrouw meent daardoor niet aansprakelijk te zijn voor de schulden van haar echtgenoot. De notaris had niet zonder haar te informeren betalingsafspraken mogen maken met de Belastingdienst, aldus de vrouw.

Zorgplicht notaris
Rechtbank Noord-Holland wijst erop dat op een notaris een zwaarwegende zorgplicht rust om te doen wat nodig is om de met de akte beoogde rechtsgevolgen te realiseren. Volgens de verkoopakte moest het echtpaar de woning vrij van hypotheek en beslagen leveren. De echtgenoten hadden de woning verkocht terwijl zij wisten dat er nog een executoriaal beslag op lag. De vrouw had niet tegen de notaris gezegd dat zij vond dat de beslaglegging onrechtmatig was. Onder deze omstandigheden mocht de notaris de overwaarde overmaken naar de Belastingdienst. Dat was de enige manier om de woning vrij van beslag te leveren aan de kopers. De rechtbank wijst de vordering van de vrouw daarom af.

Wet: art. 94 WvSv en art. 6:162 BW

Bron: Rechtbank Noord-Holland 26 augustus 2020 (gepubliceerd 27 augustus 2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:6537, C/15/294965 / HA ZA 19-665, Taxence, Shutterstock


Recommended for you

In de kijker

In de kijker