Bewijsnood voor rekening en risico belastingplichtige

De wet schrijft voor particulieren geen bewaarplicht van stukken voor. Desondanks komt het kwijtraken van betalingsbewijzen en andere schriftelijke bescheiden voor rekening en risico van degene die een beroep doet op een aftrekpost in de aangifte.

In 2013 deed een man aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor 2012. De Belastingdienst legde de definitieve aanslag conform die aangifte op. Na vaststelling van deze aanslag is onderzoek gedaan naar het aangiftegedrag van de gemachtigde van de man. Dat onderzoek gaf aanleiding tot het opvragen van informatie over de in aftrek gebrachte ziektekosten en kosten van de eigen woning. Na ontvangst van de gevraagde informatie legde de Belastingdienst een navorderingsaanslag op.

Geen ambtelijk verzuim
In geschil bij Rechtbank Noord-Holland is onder meer of sprake is van een ambtelijk verzuim. Het is vaste rechtspraak dat de inspecteur in beginsel mag afgaan op de ingediende aangifte. Navordering is echter niet meer mogelijk in geval van een ambtelijk verzuim. Daarvan is sprake als de inspecteur na een met normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van de aangifte, aan enig in de aangifte opgenomen gegeven in redelijkheid behoorde te twijfelen. Volgens de rechtbank geeft de aangifte geen reden aan de juistheid ervan te twijfelen.

Gevolgen verhuizing en overlijden arts
De man gaf bij de rechtbank aan in bewijsnood te zijn gekomen, omdat de inspecteur pas laat informatie had opgevraagd. Tijdens een verhuizing waren bewijsstukken zoekgeraakt. Ook was de arts die de echtgenote van de man had behandeld overleden, waardoor geen verklaring meer kon worden opgevraagd.

Wie stelt die bewijst
Maakt iemand aanspraak op aftrekposten? Dan brengt volgens de rechtbank een redelijke bewijslast met zich mee dat degene die aanspraak doet op die aftrekposten aannemelijk maakt daarvoor in aanmerking te komen. De man is daar niet in geslaagd. Hij kon geen bewijsstukken overleggen. De rechtbank geeft aan dat voor particulieren geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Komt een particulier echter in bewijsnood, omdat hij niet aannemelijk kan maken in aanmerking te komen voor bepaalde aftrekposten? Dan komt die bewijsnood voor rekening en risico van die particulier. De rechtbank handhaaft de navorderingsaanslag.

Wet: art. 6.1 Wet IB 2001 en art. 16 AWR

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker