Coronacrisis verlaagt gebruikelijk loonDe Belastingdienst gaat akkoord met een verlaging van het gebruikelijk loon in verband met de coronacrisis.

In verband met de coronacrisis stelt de Belastingdienst zich volgens het Forum Fiscaal Dienstverleners soepeler op met betrekking tot het gebruikelijk loon. Zo staat de fiscus toe dat de B.V. het gebruikelijk loon over 2020 achteraf bepaalt. Aan het einde van het jaar zullen ook meer gegevens bekend zijn om het gebruikelijk loon te bepalen. Bovendien mogen de B.V. en haar dga tijdelijk een lager maandloon overeenkomen. Zij hoeven daarvoor geen vooroverleg met de inspecteur te houden. Voor de verlaging van het maandloon geldt wel de voorwaarde dat de coronacrisis grote gevolgen moet hebben voor de omzet en liquiditeit van de B.V. De fiscus staat overigens niet toe dat de B.V. het loon dat de dga al heeft genoten met terugwerkende kracht verlaagt.

Bron: Taxence, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker