Goed voorbereid aangifte Inkomstenbelasting 2019 in: deel 2 Scheiden en eigen woning


Scheiden en de fiscale gevolgen daarvan voor de eigen woning is een ingewikkeld onderwerp. De Belastingdienst ziet dan ook veel onjuistheden in scheidingsaangiften. Zo is 40% van de door fiscaal dienstverleners ingediende aangiftes inkomstenbelasting van gescheiden mensen onjuist. Reden voor de redactie om regelmatig aandacht aan dit onderwerp te besteden.

In dit overzichtsartikel hebben wij de meest relevante artikelen voor u op een rijtje gezet.

1. Checklist 'scheiden'biedt overzicht en geeft praktische tips

Op de internetsite 'Scheiden en of uit elkaar gaan' van de Belastingdienst vindt u een checklist met zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding. Aan de hand van een vragenlijst krijgt u daar een overzicht van.

In Checklist scheiden' zet de Belastingdienst de belangrijkste zaken op een rij. Ook vindt u praktische tips, zoals:
DigiD wijzigen
kijken naar de voorlopige aanslag
afspraken maken en vastleggen
bekijken wat dit betekent voor de toeslagen
wat te doen met de koopwoning

2. Fiscale aandachtspunten echtscheidingsconvenant en eigen woning

Bij het opstellen van een echtscheidingsconvenant is het belangrijk om de fiscale gevolgen van de gemaakte afspraken mee te laten wegen. De Belastingdienst ziet regelmatig dat belastingplichtigen en soms ook adviseurs zich hiervan onvoldoende bewust zijn. De notitie ‘Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning’ behandelt de fiscale aandachtspunten bij het opmaken van een echtscheidingsconvenant.

De notitie zet de volgende aandachtspunten op een rij:
apart of samen aangifte doen
onderbedeling en overbedeling
woongenot: ontvangen en betaalde partneralimentatie
eigen woningrente als betaalde partneralimentatie
eigen woningrente als ontvangen partneralimentatie
belang vastleggen in convenant
economische eigendom
nihilbeding

3. Handreiking 'De eigenwoningsregeling en het overgangsrecht'

De handreiking gaat in op de eigenwoningregeling en het overgangsrecht. Op 1 januari 2013 is de  Wet herziening fiscale behandeling eigen woning in werking getreden. Vanaf die datum moeten nieuwe eigenwoningschulden voldoen aan de aflossingseis en ten minste annuïtair worden afgelost. Daarnaast is artikel 10bis van de Wet inkomstenbelasting 2001 ingevoerd. In dit wetsartikel staat uitgelegd hoe u en uw klant moeten omgaan met bestaande eigenwoningschulden (het overgangsrecht).

U leest meer over:
gevolgen van verhuizen voor de eigenwoningregeling
gevolgen voor de eigenwoningregeling bij het beëindigen van het fiscaal partnerschap

4.  Scheiden en fiscaliteit: veelgemaakte fouten bij aangifte IB

In deze handreiking zijn veelgemaakte fouten rondom de aangifte IB en scheiden op een rij gezet.

De handreiking gaat in op:
de eigen woning
woongenot als alimentatie
de afspraken in het echtscheidingsconvenant

Bron:Belastingdienst/ Forum Fiscaal dienstverleners, Shutterstock


Recommended for you

In de kijker

In de kijker