Bed & Breakfast en belasting


Rechtbank Noord-Holland heeft beslist dat de opbrengst van tijdelijke verhuur van een bij een eigen woning behorende ruimte onbelast is. De procedure werd gevoerd door een vrouw die een voormalige bedrijfsruimte bij haar woning liet verbouwen tot tuinhuis.

In 2015 richtte ze het tuinhuis in en ging ze het verhuren aan toeristen. In 2015 verhuurde ze het 21 dagen en ontving ze € 3564 aan huuropbrengsten. De inspecteur stelde dat de huuropbrengsten belast waren op grond van art. 3.113 Wet IB 2001. De vrouw ging in beroep en stelde dat dit artikel alleen betrekking had op de tijdelijke verhuur van de gehele eigen woning. In haar geval was maar een deel van de eigen woning verhuurd. Rechtbank Noord-Holland stelde voorop dat het tuinhuis een aanhorigheid was van de eigen woning.

Vervolgens besliste ze dat de tekst van art. 3.113 Wet IB 2001 uitgaat van de tijdelijke verhuur van de gehele woning. Ook het zevende lid van dat artikel ziet op het ter beschikking stellen aan derden van een woning in zijn geheel en niet op een deel ervan. In lid 7 is bepaald dat het tijdelijk ter beschikking stellen van een woning aan derden, aan die woning niet het karakter van hoofdverblijf ontneemt, zodat deze nog steeds kwalificeert als eigen woning. Verder blijkt volgens de rechtbank uit de parlementaire toelichting dat de wetgever ervan is uitgegaan dat art. 3.113 Wet IB 2001 alleen betrekking heeft op tijdelijke verhuur van de gehele eigen woning.

Ze was het ook niet eens met de inspecteur dat het tuinhuis in aanmerking kon worden genomen bij de heffingsgrondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen, omdat de woning inclusief het tuinhuis als eigen woning in aanmerking was genomen in box 1. De rechtbank verklaarde het beroep van de vrouw gegrond.

De inspecteur is overigens in hoger beroep gegaan.

Ook Staatssecretaris Menno Snel is van mening, dat de huuropbrengsten belaste huuropbrengsten zijn. En zich dus bij soortgelijke gevallen, op het standpunt kan stellen dat er sprake is van een B&B onderneming of B&B resultaat uit overige werkzaamheden.

Wordt vervolgd……

■ Rechtbank Noord-Holland 30 mei 2018, nr. 17/4535, ECLI:NL:RBNHO:2018:4343

Recommended for you

In de kijker

In de kijker