Aanvragen subsidie voor energiebesparing woningeigenaren geopend

Vanaf 24 januari 2023 kunnen woningeigenaren, onder verruimde voorwaarden, weer subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).
- Woningeigenaren die één isolatiemaatregel nemen of hebben genomen, komen nu ook in aanmerking voor subsidie. Tot vorig jaar was het minimum twee maatregelen.
- Woningeigenaren kunnen nu ook subsidie aanvragen voor een nieuwe elektrische kookvoorziening. Een van de voorwaarden hierbij is dat de woning aardgasvrij is en de aardgasmeter definitief is verwijderd op of na 2 april 2022. Ook moet de woning zijn aangesloten op een warmtenet.
- De termijn om de subsidieaanvraag in te dienen na het nemen van de eerste maatregel, is verruimd naar 24 maanden.

Meer budget, groei aanvragen
Voor de ISDE wordt ieder jaar een nieuw budget beschikbaar gesteld. In 2022 was het budget € 228 miljoen. Door de vele aanvragen is dit tussentijds verhoogd naar € 325 miljoen. Voor 2023 is er in totaal € 350 miljoen beschikbaar voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers. De regeling loopt tot 2030.

Aanvragen
Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening, (hybride) warmtepomp en zonneboiler.

De ISDE kan ook worden aangevraagd door bijvoorbeeld bedrijven, woningcorporaties en particuliere verhuurders. Het is mogelijk subsidie te krijgen voor een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en kleinschalige windturbine.

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker