Diensten voor de zakelijke markt

Administratieve ondersteuning en Belastingaangiften

Wij verwerken periodiek uw financiële boekingsdocumenten en zorgen we voor tussentijdse verslaggeving, prognoses en het samenstellen van de jaarrekening.
Wij zorgen ervoor dat de gegevens in uw boekhouding inzichtelijk worden voor de bedrijfsvoering. Wij verzorgen uw belasting-aangiften en onderhouden de contacten met de belastingdienst.

En dat doen wij snel, accuraat en tegen sterk concurrerende tarieven. Voor de aangifte Inkomstenbelasting, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting maken wij gebruik van erkende topsoftware producten in onze branche. U bent hierdoor verzekerd dat de meeste recente wetgeving gebruikt kan worden voor uw aangifte.
Voor onze online-diensten waarbij u zelf alles of gedeeltelijk verwerkt, verwijzen wij u naar de informatie over onze online-diensten.

Administratie opzetten en inrichten voor ondernemers 

Bent u starter? Dan helpen we u om uw administratie op te zetten en in te richten.

Bent u al langer ondernemer? Dan bekijken we graag de inrichting van uw administratie met het doel om mogelijke vereenvoudigingen door te voeren en een kostenbesparend advies te kunnen geven.

Advisering

Het ondernemen laten wij graag aan u zelf over, maar onze diensten vertegenwoordigen een grote toegevoegde waarde waardoor u gefundeerde beslissingen kunt nemen op basis van actuele en accurate gegevens en waardoor u ook niet verrast zal worden door onverwachte zaken die voorkomen hadden kunnen worden.

Recommended for you

In de kijker

In de kijker