Afspraak over thuiswerkende grensarbeiders verlengd

Vanwege corona waren er uitzonderingsregels voor grensarbeiders die vanuit thuiswerken. De afspraak was dat thuiswerken niet zou leiden tot een verandering in de sociale zekerheid van de grensarbeider. Officieel kwam aan dit beleid op 1 juli 2022 een einde. Er werd echter door de lidstaten van de Europese Unie een overgangsperiode afgesproken tot 1 januari 2023. Gedurende deze overgangsperiode zou thuiswerken eveneens niet leidden tot een verandering van de sociale zekerheid.

Nu is bekend gemaakt dat de overgangsperiode wederom verlengd is tot 1 juli 2023. Concreet betekent de sociale zekerheid voor de grensarbeider die 25% of meer vanuit thuis werkt niet verandert naar het woonland. In de tussentijd wordt verder gezocht naar een structurele oplossing. Deze overgangsperiode is zowel van toepassing op grensarbeiders die al sinds het begin van de coronacrisis thuis werken, als voor grensarbeiders die pas beginnen met thuiswerken.

Bron: grensinfo, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker