Vraag buitenlandse btw 2021 uiterlijk 30 september 2022 terug

De Belastingdienst attendeert erop om buitenlandse btw 2021 zo snel mogelijk terug te vragen voor, in ieder geval uiterlijk 30 september 2022.

De Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de belastingdienst in het EU-land waarvan men btw terugvraagt. Komt het verzoek na 30 september 2022 binnen bij de Belastingdienst, dan kan het zijn dat het andere EU-land dit niet meer in behandeling neemt.

In de praktijk blijkt dat veel verzoeken om teruggave op 30 september worden ingediend bij de Belastingdienst. Hierdoor kan het zijn dat het portaal overbelast raakt en de aanvraag pas na 30 september binnenkomt. Het verzoek wordt dan mogelijk niet in behandeling genomen en dan volgt de teruggaaf ook niet. Om dit te voorkomen adviseert de Belastingdienst om het verzoek zo snel mogelijk te doen.

Voorwaarden:
- De onderneming is in Nederland gevestigd.
- De ondernemer heeft in het EU-land waar men de btw van terugvraagt, geen btw-aangifte gedaan.
- De ondernemer gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker