Aflossingstermijn coronabelastingschulden naar zeven jaar


Het kabinet verlengt de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld van vijf naar zeven jaar. Het gaat hierbij om in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan €10.000.

Het kabinet herkent dat de nood bij sommige mkb-bedrijven met belastingschulden hoog is en wil hiermee in de kern gezonde ondernemingen lucht geven door de aflossingstermijn te verlengen. Ook wordt het mogelijk voor ondernemers om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Een drietal groepen komt niet in aanmerking voor extra verlening van de betalingsregeling:
1. bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;
2. bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
3. bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Verzoek bij Belastingdienst
Voor de verlenging moeten ondernemers een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de schuld niet binnen vijf jaar afgelost kan worden, maar wel binnen zeven jaar. De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens. Bij een schuld vanaf €50.000 wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld tussen €10.000 – €50.000. Een verzoek kan de hele looptijd van de betalingsregeling aangevraagd worden.

De verlenging van de betalingsregeling leidt er toe dat een deel van de totale openstaande schuld maximaal twee jaar later wordt afgelost. Afgelopen voorjaar werd al bekend dat er rekening mee wordt gehouden dat 30% van de totale schuld niet terugbetaald kan worden. De verlenging van de betalingsregeling leidt er naar verwachting niet toe dat dit percentage toe- of afneemt. Voor de begroting zijn de gevolgen daardoor beperkt.

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker