Verduidelijking gevolgen pensioen uit Nederland voor inwoners België

 

België verduidelijkt wat de gevolgen zijn van de wetswijziging om Nederlandse pensioenen in België te belasten voor inwoners van België die een aanvullend pensioen ontvangen uit Nederland uit een vroegere dienstbetrekking .

Periodieke uitkeringen van collectieve aanvullende pensioentoezeggingen (2de pijler) afkomstig uit Nederland, waarvan de opbouw aanleiding heeft gegeven tot fiscale faciliëring, worden éénduidig als aanvullend pensioen in de zin van artikel 34 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aangemerkt. Dergelijke pensioenuitkeringen zijn dus onderworpen aan het progressief tarief van de personenbelasting.

België is volgens het bilateraal belastingverdrag bevoegd om deze uitkeringen te belasten. Aangezien deze pensioenen in België tegen het progressief tarief worden belast, dient Nederland zich te onthouden van belastingheffing.

Bron: taxence, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker