Deadline aanvraag TVL Q4 naar 11 februari


De sluitingsdatum van de aanvraagtermijn voor TVL-steun over het vierde kwartaal van 2021 is verschoven naar 11 februari, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De deadline stond eigenlijk op 28 januari, maar die is nu met twee weken uitgesteld. ‘De regeling staat zo acht weken open, net als bij de vorige openstellingen.’ Voor TVL Q4 2021 is de omzetverliesgrens eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. Daar moest de Europese Commissie nog toestemming voor geven. ‘Het akkoord is er, deze aanpassing van de TVL is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.’ Ondernemers die in het laatste kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020, kunnen een aanvraag indienen. ‘Ondernemers die nog niet eerder TVL aanvroegen, of eerder niet in aanmerking kwamen, mogen ook aanvragen.’

Bijna 50.000 aanvragen binnen
Tot nu toe zijn er over het vierde kwartaal 48.730 TVL-aanvragen gedaan, waarvan er 26.617 zijn toegekend, goed voor € 398 miljoen. Tot en met week 3 van dit jaar zijn er in totaal 402.088 TVL-aanvragen gedaan, waarvan er 342.693 zijn toegekend. Het aantal definitieve vaststellingen ligt op 225.210; daarvan hebben er 183.657 tot een nabetaling geleid; de rest betreft terugbetalingen of kwijtscheldingen. In totaal is € 7,5 miljard TVL-steun betaald.

Bron: accountancyvanmorgen, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker