Steunpakketten stoppen eind september


De corona-steunpakketten voor het bedrijfsleven worden eind september definitief stopgezet. Ook de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen vervalt dan. Specifieke sectoren en zzp’ers kunnen nog wel op tegemoetkoming rekenen.

De regelingen NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen worden in oktober niet verlengd. ‘De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag’, licht het demissionaire kabinet toe. ‘Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.’

Aanpassen aan endemische fase

Het kabinet wijst op het lage aantal faillissementen, de lage werkloosheid en de voorspelde economische groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022. ‘Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing. De afgelopen periode is het steunpakket onbedoeld steeds meer niet-coronagerelateerde risico’s en omzetfluctuaties gaan compenseren. De kans bestaat echter dat het coronavirus lang bij ons blijft. De economie zal zich daarom moeten aanpassen aan de structurele aanwezigheid van het coronavirus, oftewel de endemische fase.’

In totaal is ruim € 80 miljard aan uitgaven voorzien sinds de invoering van het steunpakket in maart 2020. Een aantal ondersteunende regelingen blijft in elk geval het vierde kwartaal van kracht, zoals de garantieregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C. ‘Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.’

Belastingschuld € 19 miljard
De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober. Daarvan hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt, voor een bedrag van € 40,4 miljard. ‘Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (€ 16,6 miljard) of verminderd als bijvoorbeeld de belastingaanslag niet goed is vastgesteld (€ 4,6 miljard). Per saldo staat op dit moment € 19,2 miljard aan belastingschuld open en hier maken 270.000 ondernemers gebruik van.’ De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, is eerder opgeschoven naar 1 oktober 2022; daar hebben ze vijf jaar de tijd voor. ‘Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd.’ De onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken lopen door tot 1 januari. ‘Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.’

Voor de nachtclubs en disco’s, die nog veel last hebben van de resterende coronamaatregelen, komt er een gerichte compensatieregeling als ze ook na 1 oktober niet open kunnen. ‘Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.’

Bbz vereenvoudigd
Ondernemers kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz). ‘Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.’

Terugkeer Werktijdverkorting
De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld, maar keert in oktober weer terug. ‘De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.’ Er komt ook een aanvullend sociaal pakket waarbij gemeenten, UWV en regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. ‘Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of WW, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen.’

Bron: accountancyvanmorgen, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker