Voorwaarden NOW 3.0 voor subsidie loonkosten gepubliceerd

De officiële regeling van de 3e NOW is naar buiten gebracht. Daarin geeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid duidelijkheid over de precieze regels voor de tijdvakken en de berekening van het subsidiebedrag.

Bij de presentatie van het derde coronasteunpakket meldde het kabinet al dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) op een aantal belangrijke punten zou worden aangepast. Die aangekondigde wijzigingen zijn allemaal in definitieve regeling verwerkt. Daarnaast is er op basis van het debat in de Tweede Kamer een inspanningsverplichting voor van-werk-naar-werkbegeleiding aan de NOW 3.0 toegevoegd.

NOW 3.0 bestaat uit drie tranches
De NOW 3.0 bestaat uit 3 tijdvakken, die zijn aangeduid als de 3e, 4e en 5e tranche (na de 2 tranches van NOW 1.0 en 2.0). Een werkgever kan van elke tranche afzonderlijk gebruikmaken. Als UWV ook subsidie heeft verleend in de tranche die hieraan direct voorafgaat, moet de gekozen omzetperiode van die vorige tranche aansluiten op die van de nieuwe tranche. De werkgever kan per tranche een voorschot van 80% van het subsidiebedrag ontvangen, maar de definitieve subsidievaststelling is pas mogelijk na afloop van alle tranches, na 1 september 2021. Het voorschot, hoogstens betaald in 3 termijnen, is in alle tranches van de 3e NOW in principe gebaseerd op de loonsom van juni 2020.

3e tranche
Aanvraagtijdvak: 16 november 2020 tot en met 13 december 2020.
Subsidie aanvragen over loonsom in periode: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
Omzetperiode: de werkgever kiest 3 aaneengesloten kalendermaanden in de periode 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021 waarin hij minimaal 20% omzetverlies verwacht (hierbij gaat het in elke tranche in principe om een vergelijking met een kwart van de jaaromzet van 2019).

4e tranche
Aanvraagtijdvak: 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
Subsidie aanvragen over loonsom in periode: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
Omzetperiode: de werkgever kiest 3 aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021 waarin hij minimaal 30% omzetverlies verwacht.

5e tranche
Aanvraagtijdvak: 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.
Subsidie aanvragen over loonsom in periode: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2020.
Omzetperiode: de werkgever kiest 3 aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021 waarin hij minimaal 30% omzetverlies verwacht.

Bron: rendement, shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker