Corona: extra financieringsruimte voor klein MKBDe regering trekt nog eens € 750 miljoen uit ter ondersteuning van bedrijven die geraakt worden door de coronacrisis. Zij kunnen met deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) makkelijker een overbruggingskrediet sluiten bij banken.

De maatregel komt bovenop eerdere steunmaatregelen, zoals het verruimen van de borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) de Garantie Ondernemingsfinanciering regeling (GO)  en het Programma Corona-Overbruggings Lening (COL). Banken hebben €7 miljard vrijgemaakt door uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven. ‘Daarmee loopt er al veel’, aldus minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het kleinere MKB komen de bewindslieden nu met een extra steunoptie om de toegang tot liquiditeit verder te vergemakkelijken. ‘Het gaat hier om ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000. Dit betreft naar schatting enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland. De relatief kleine financieringsomvang waar deze ondernemingen naar op zoek zijn, in verhouding tot de handelingskosten maakt dat dit type ondernemingen een extra zetje nodig heeft.’

Banken mede initiatiefnemer
De nieuwe KKC voor de kleinere ondernemers is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. ‘Er bestaat een grote kans dat dit type bedrijven als gevolg van de coronacrisis juist extra liquiditeit nodig heeft, maar hiervoor dus niet bij een financier terecht kon. Deze kleine ondernemingen waren daarmee extra kwetsbaar.’ De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

Garantie van 95%
De nieuwe garantieregeling bevat een overheidsgarantie van 95% op leningen van financiers aan bedrijven. ‘Met dit hoge garantiepercentage kan een zo groot mogelijk bereik aan ondernemers geholpen worden aan financiering. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces in het kader van de snelheid en de in potentie grote doelgroep grotendeels automatisch plaatsvinden.’ Met het openlaten van een (klein) risico voor financiers willen de bewindslieden een goede risicobeoordeling waarborgen. ‘Ook wordt bij de risicobeoordeling zoveel mogelijk gewaarborgd dat alleen kredieten verstrekt worden aan in de kern gezonde bedrijven met terugbetaalcapaciteit. Het is ook in deze bijzondere situatie van belang dat banken ondernemers met gepaste zorgvuldigheid behandelen.’ Behalve banken mogen ook andere geaccrediteerde financiers de regeling aanbieden.

Kosten maximaal 6%
Een financier die de KKC aanbiedt, mag daarvoor maximaal 4% van het kredietbedrag als kosten berekenen aan ondernemers. Aan de staat betalen ondernemers een eenmalige premie van 2%. De maximale looptijd van het krediet bedraagt 5 jaar. Wanneer de regeling in werking treedt, is nog afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Bron: Accountancyvanmorgen, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker