Winstuitdeling van B.V. door toename rekening-courantschuld dga


Maakt de inspecteur aannemelijk dat de dga de toename van een rekening-courantschuld aan zijn B.V. niet kan of zal aflossen vanwege onvoldoende inkomsten of vermogen? Dan heeft de dga voor de toename van de rekening-courant een dividenduitkering genoten.

Een dga nam in de loop van de jaren steeds meer gelden op in de rekening-courant die hij had met zijn pensioen-B.V. In 2014 nam hij per saldo € 113.979 op, waarvan € 45.000 voor aankoop van een perceel grond. De inspecteur was van mening dat de B.V. een uitdeling had gedaan aan de dga vanwege de toename van de rekening-courantschuld van de dga. Hij legde daarom een navorderingsaanslag inkomstenbelasting aan de dga op.

Toename rekening-courant is uitdeling


In geschil bij Rechtbank Den Haag is of de oplopende rekening-courantschuld van de dga aan de B.V. een uitdeling van de B.V. aan de dga is. Kan de inspecteur aannemelijk maken dat de opgenomen gelden de B.V. definitief hebben verlaten en dat de vennootschap en aandeelhouder zich daarvan bewust zijn geweest? Dan is sprake van een winstuitdeling.

Motivering rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur geslaagd is in zijn bewijs dat de toename van de rekening-courantschuld in 2014 een uitdeling is. De dga en zijn echtgenote hadden onvoldoende inkomsten en vermogen om de toename van de rekening-courant aan de B.V. af te lossen. De waarde van de aandelen in de B.V. telde daarvoor niet mee.

Een uitzondering gold voor de opname van € 45.000 voor de aankoop van een perceel grond. De dga had later dit perceel verkocht en met de verkoopopbrengst de rekening-courantschuld deels afgelost. De opname van € 45.000 in rekening-courant had het vermogen van de B.V. daarom niet definitief verlaten volgens de rechtbank. Die is bovendien van mening dat zowel de B.V. als de dga zich bewust moeten zijn geweest dat de dga een deel van de toename van de rekening-courant niet kon en zou aflossen. De navorderingsaanslag inkomstenbelasting vanwege het genoten voordeel in box 2 is terecht opgelegd.

Wet: art. 4.12 Wet IB 2001

Meer informatie: Rechtbank Den Haag 9 januari 2020 (gepubliceerd 11 februari 2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:1028

Zie ook: Rechtbank Den Haag 9 januari 2019 (gepubliceerd 11 februari 2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:14611


Bron: Taxence, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker