Goed voorbereid aangifte Inkomstenbelasting 2019 in: deel 1.Restant PGA

Heeft u het totaal van de persoonsgebonden aftrek 2018 niet geheel kunnen verrekenen met het inkomen in box 1, 3 of 2? Dan ontstaat een restant persoonsgebonden aftrek (PGA). Als u dit restant op de juiste wijze aangeeft in de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2019, ontvangt u de definitieve aanslag sneller.

Het bedrag van het restant PGA staat afzonderlijk op het aanslagbiljet IB 2018. Het is van belang dat u het juiste bedrag invult onder ‘uitgaven die u voor 2019 hebt gedaan' in de aangifte IB 2019. Vult u het niet of onjuist in, dan doet de Belastingdienst dat voor u. De Belastingdienst stuurt nog een brief met daarin het bedrag van het restant PGA dat u de aangifte kunt opnemen. U moet dan wachten totdat de aangifte IB door de Belastingdienst is geregeld en gecorrigeerd.

Nog geen definitieve aanslag 2018


Als u de definitieve aanslag 2018 nog niet heeft ontvangen, kunt u het bedrag uit de aangifte IB 2018 overnemen. Dit bedrag staat in het overzicht van de aangifte IB. Mist u het overzicht, dan moet u het bedrag zelf berekenen op basis van de aangifte IB.

Kunt u in 2019 niet alles verrekenen, omdat u in dat jaar geen of te weinig inkomen had? Verreken dan het deel dat overblijft, het jaar daarna. Doe dit totdat het gehele restant PGA is verrekend.

Verdeling tussen fiscale partners

Heeft u het hele jaar een fiscale partner? Of bent u een deel van het jaar fiscale partner en kiest u voor een heel jaar fiscale partnerschap? Dan mag u het restant PGA in de aangifte IB verdelen tussen de fiscale partners.

Aftrekposten die horen bij restant PGA

U kan een restant PGA 2019 hebben als de volgende aftrekposten in een eerder jaar wel zijn opgegeven maar niet verrekend:
- betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
- uitgaven voor specifieke zorgkosten
- uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten
-studiekosten en andere scholingsuitgaven
- giften
- onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand (vervallen per 2019)
- lening aan een startende ondernemer (kwijtgescholden durfkapitaal) (vervallen per 2019)


Bron: Belastingdienst/Forum Fiscaal dienstverleners, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker