Goed voorbereid aangifte Inkomstenbelasting 2019 in: deel 5 Fiscaal partnerschap


Heeft u het hele jaar een fiscale partner? Of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dan mag u de gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen. De manier waarop u deze verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die u betaalt of terugkrijgt. De verdeling kan ook gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke regelingen zoals bijvoorbeeld Toeslagen.

Fiscale partners kunnen bepaalde inkomensbestanddelen van box 1 en inkomen van box 2 en box 3 verdelen. Iedere verdeling mag, zolang het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor heeft u het grootste belastingvoordeel. Het verdelen is makkelijker als u voor beide partners tegelijkertijd de aangifte doet.

De belangrijkste elementen die fiscale partners onderling kunnen verdelen zijn:
  • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
  • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
  • het (restant) persoonsgebonden aftrek
Fiscale partners kunnen de onderlinge verdeling wijzigen zolang de definitieve aanslagen van beide partners nog niet onherroepelijk zijn vastgesteld. Een definitieve aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Wie zijn fiscale partners
Op het moment dat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, is hij fiscale partner. Ook in het geval een notarieel samenlevingscontact is gesloten en beiden op hetzelfde woonadres staan ingeschreven in de Basisregistratie Persoonsgegevens, is sprake van fiscaal partnerschap. Woonde u in het jaar vóór die datum al samen? Dan bent u fiscale partners vanaf het moment dat u, binnen dat jaar, samen op hetzelfde adres stond ingeschreven bij de gemeente.

Wat als u niet getrouwd bent, hij geen geregistreerd partnerschap of is er geen sprake van een notarieel samenlevingscontract? Maar staat er wel iemand ingeschreven op uw adres? Dan bent u fiscale partners met deze huisgenoot als hij voldoet aan één van de volgende :
  • U heeft samen een kind.
  • Een van beide heeft een kind van de ander erkend.
  • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • Samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
  • Beide bent u meerderjarig en op het adres staat ook een minderjarig kind van 1 van beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Geldt deze situatie voor u? Maar verhuurt u een deel van de woning aan degene met wie u op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als sprake is van verhuur op zakelijke gronden, dan bent u geen fiscale partners. Hij moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
  • U bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die u kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bewoont u die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat ingeschreven? En wil u met die persoon geen fiscale partners zijn? Dan moet u hiervoor samen een verzoek doen. Ook moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.
  • U was het jaar ervoor al fiscale partner.
Meer informatie vindt u op de internetsite 'Fiscaal Partnerschap'van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst/ Forum Fiscaal dienstverleners, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker