Goed voorbereid aangifte Inkomstenbelasting 2019 in: deel 4 Starters op de woningmarkt


Uit het aantal fouten in de aangiften inkomstenbelasting blijkt onduidelijkheid over de aftrekbare financieringskosten eigen woning. Het is niet altijd duidelijk welke kosten hieronder vallen en welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn. En wat zijn de gevolgen van een verhoging van de hypothecaire lening?

Verhoging van een hypothecaire lening kan verschillende gevolgen hebben voor de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde rente:
Als sprake is van aankoop van een nieuwe woning kunnen de regels van de bijleenregeling hierbij een rol spelen.

Als de lening is aangegaan voor financiering van oversluitkosten, boeterente en bouwrente, dan is de rente die is betaald voor boeterente en bouwrente niet aftrekbaar. De rente die betaald is voor de oversluitkosten is wel aftrekbaar als rente van schulden eigen woning. De oversluitkosten, boeterente en bouwrente (onder voorwaarden) zijn wel aftrekbaar.

De rente van leningen voor andere consumptieve bestedingen is niet aftrekbaar.
Let bij het invullen van de aangifte goed op de af te trekken financieringskosten eigen woning. De Belastingdienst constateert dat vooral in aangiften van starters op de woningmarkt relatief veel fouten staan als het gaat om de aftrekbare financieringskosten eigen woning.

Overzicht kosten
Hieronder vindt u een overzicht van kosten die aftrekbaar en niet-aftrekbaar zijn.

Aftrekbare kosten:

·         notariskosten en kadastrale rechten voor hypotheekakte, inclusief btw
·         taxatiekosten (alleen om lening die tot de eigenwoningschuld behoort te krijgen)
·         kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
·         bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst
·         kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden)
·         bemiddelingskosten voor het verkrijgen van uw hypotheek of lening zoals advies- en afsluitkosten

Niet-aftrekbare kosten:
  • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (bijvoorbeeld makelaarsprovisie)
  • overdrachtsbelasting en omzetbelasting verschuldigd wegens aankoop van de woning
  • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
  • bouwrente over de periode voor het afsluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst

Bron:Belastingdienst/ Forum Fiscaal dienstverleners, Shutterstock

Recommended for you

In de kijker

In de kijker