Pilot webmodule in januari van start

 
In januari 2021 start de eerder aangekondigde pilot met een webmodule voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Na afloop van deze pilot volgt de strikte handhaving  van de regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De webmodule is een online vragenlijst voor kwalificatie van de arbeidsrelatie. door de vragen in te vullen, moet voor de twee partijen bij een arbeidsrelatie duidelijk worden of zijn opdrachtgever en opdrachtnemer zijn of werkgever en werknemer, en dus of er loonheffingen verschuldigd zijn. Tijdens de pilot heeft de uitkomst van de vragenlijst geen juridische status. Het dient vooral ter voorlichting.

Handhaving

Vanaf 1 januari 2021 moet de-door de coronacrisis- vertraagde pilot alsnog van start gaan. De pilot zal in ieder geval zes maanden duren, waarna een evaluatie volgt. Op basis van die evaluatie neemt het kabinet een beslissing over het vervolg van de webmodule. De bewindslieden bekijken dan ook op welk moment de striktere handhaving bij schijzelfstandigheid wordt opgestart. De handhaving start in ieder geval niet vóór 1 oktober 2021. Daarmee wordt de handhaving dus opnieuw uitgesteld. De Belastingdienst handhaaft voorlopig alleen als blijkt dat een opdrachtgever opzettelijk voor schijnzelfstandigheid heeft gezorgd of aanwijzingen van de fiscus niet opvolgt.


Bron: SalarisRendement, shutterstock 

Recommended for you

In de kijker

In de kijker