Zo werkt de BIK-regeling

Staatssecretaris Vijlbrief maakte de voorwaarden bekend om van de BIK-regeling gebruik te mogen maken. De investering moet na 1 oktober van dit jaar zijn gedaan en tussen 2021 en 2022 volledig zijn betaald. De BIK-regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is, zorgt ervoor dat bedrijven ook tijdens deze crisis blijven investeren en investeringen naar voren halen die anders zouden worden uitgesteld schreef de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Bedrijven kunnen deze kosten verrekenen met de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken. Na 31 december 2022 houdt de regeling op te bestaan. De regeling is zo vormgegeven dat het merendeel van het geld bij het mkb terecht komt.

De regeling werkt als volgt:
De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

De verwachting is dat circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terechtkomt bij het mkb. Dat betekent dat van de € 2 miljard, € 1,2 miljard bij het mkb terecht komt. Dat komt mede door de vormgeving van de korting:
- Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag.
- Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag.
- Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

BIK is aanvulling op bestaande stimuleringsmaatregelen:
Voor kleinere investeringen (door het mkb) kunnen de KIA en de BIK samengaan.
Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de EIA, MIA of VAMIL. Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker.

Uitvoering bij RVO en Belastingdienst
De regeling wordt uitgevoerd door RVO in samenwerking met de Belastingdienst. Bedrijven die voor de regeling in aanmerking willen komen kunnen wegens uitvoeringstechnische redenen vanaf 1 september 2021 een aanvraag doen. De maximale doorlooptijd voor de afgifte van een BIK-verklaring nadat de aanvraag door RVO is ontvangen is vervolgens 12 weken. Na ontvangst van de verklaring kunnen bedrijven de korting verrekenen met de loonheffing.

Eind 2021 wordt op basis van de aanvragen tot dan toe en het budget dat daarmee samenhangt, bekeken of het nodig is de percentages van de korting naar beneden of boven aan te passen voor 2022. Dit zal uiterlijk 15 december 2021 bekend worden gemaakt.

Bron: taxence, shutterstock


Recommended for you

In de kijker

In de kijker